Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Świetlista na dz. nr 189/9 obr. 89 Podgórze w Krakowie

AU-01-5.6743.6.60.2018.ZZA

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 189/9 obr. 89 Podgórze w rejonie ul. Świetlistej w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2018-04-20
Data publikacji:
2018-04-20
Data aktualizacji:
2018-04-20