Dokument archiwalny
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie pismem znak: OZKr 5140.A.2.2018.DW1 z 13 marca 2018 r. zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej na dz. ew. nr 27 i 28 obr 118 Śródmieście przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ARTUR GAWROŃSKI
Data wytworzenia:
2018-03-27
Data publikacji:
2018-03-27
Data aktualizacji:
2018-03-27