Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 446/6, 349/2, 446/2, 355/6, obr. 41 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie.

AU-01-5.6743.7.13.2017.KGO

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ϕ 250 mm na działkach nr: 446/6, 349/2, 446/2, 355/6, obr. 41, jedn. ewid. Podgórze, przy ul. Bunscha w Krakowie”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-03-23
Data publikacji:
2018-03-23
Data aktualizacji:
2018-03-23