Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ulic Ukrytej i Ukrytej Bocznej w Krakowie, na dz. nr 22/15, 216/4, 298/2 obr. 13 Krowodrza

AU-01-1.6743.7.2.2018.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przebiegu tych sieci w pasie drogowym ulic Ukrytej i Ukrytej Bocznej w Krakowie, na dz. nr 22/15, 216/4, 298/2 obr. 13 Krowodrza”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2018-03-23
Data publikacji:
2018-03-23
Data aktualizacji:
2018-03-23