Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 659, 518, 517, 443, 444, obr. 90 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Topiarnia w Krakowie.

AU-01-5.6743.6.19.2018.KGO

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej ϕ 110 mm na działkach nr 659, 518, 517, 443, 444, obr. 90 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Topiarnia w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-03-22
Data publikacji:
2018-03-22
Data aktualizacji:
2018-03-22