Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Szczawnicka / dz.79/1 / obr. 95 Podgórze

AU-01-2.6743.7.23.2018.KCZ

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Przebudowa budynku polegająca na wprowadzeniu wieńca na ostatniej kondygnacji wraz z remontem konstrukcji dachu oraz wymianą poszycia - w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 79/1 obr. 95 Podgórze przy ul. Szczawnickiej w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STOKŁOSA-ROŻEK
Data wytworzenia:
2018-03-22
Data publikacji:
2018-03-22
Data aktualizacji:
2018-03-22