Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 48 obr. 81 Podgórze przy ul. Mieczysława Wrony 22 w Krakowie

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 48 obr. 81 Podgórze przy ul. Mieczysława Wrony 22 w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DAGMARA MATUŁA
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Data aktualizacji:
2018-03-09