Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 8/6743.6/2018/ ul. Grębałowska, dz. nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.10.2018.ABO

Kraków, dnia 02.03.2018 r.

Na podsawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 02.03.2018 r., decyzjią Nr 8/6743.6/2018 wniósł sprzeciw wobez zgłoszenia

budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grębałowskiej w Krakowie; dz. nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Data aktualizacji:
2018-03-09