Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 7/6743.6/2018 ul. Grębałowska, dz. nr nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.11.2018.ABO

Kraków z dnia 02.03.2018 r.

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się iż, Prezydent Miasta Krakowa  w dniu 02.03.2018 r., decyzją Nr 7/6743.6/2018, wniósl sprzeciw wobec zgłoszenia:

budowy miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Grębałowskiej w Krakowie; dz. nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Data aktualizacji:
2018-03-09