Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sępia, Kaszubska, Skalna działki nr 546/7, 543/2, 214/5, 975/2, 975/1, 909/22, 875, 825/2, 240/1, 911/14, 912/2 obręb 21 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.21.2018.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 546/7, 543/2, 214/5, 975/2, 975/1, 909/22, 875, 825/2, 240/1, 911/14, 912/2 obręb 21 Krowodrza przy ul. Sępiej, Kaszubskiej, Skalnej w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2018-02-27
Data publikacji:
2018-02-27
Data aktualizacji:
2018-02-27