Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 4 położony w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 32

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny oznaczony Nr 4 o powierzchni użytkowej 59,15 m2, położony w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.02.2101 r. udziału wynoszącego 74/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 273 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00077306/0.

 

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-02-14
Data publikacji:
2018-02-14
Data aktualizacji:
2018-02-14