Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / przy ul. Zbydniowskiej i Matematyków Krakowskich. /dz 121/5, 186/3 /obr.110 Podgórze

AU-01-2.6743.6.9.2018.KFI  Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowa pompowni ścieków sanitarnych stanowiącą element sieci kanalizacji sanitarnej ze zjazdem i wewnętrzna instalacją elektryczną oraz rurociągiem tłocznym w na działkach nr 121/5, 186/3 obr. 110 oraz działce nr 668/5 obr. 93 ”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2018-02-13
Data publikacji:
2018-02-13
Data aktualizacji:
2018-02-13