Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kantorowicka, Petofiego, dz. nr 419/1, 487/3, 419/29, 419/37, 419/38, 419/21, 419/20, 419/11, 419/12, 497/5, 473/110, 507, 416/3 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Huta oraz dz. nr 303/5, 309 obr. 4 jedn. ewid. Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.305.2017.BLE

Na podstawie art.30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się, iz Prezydnet Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: "budowy miejskiej sieci wodociągowej w ul. Sandora Petofiego, Kantorowickiej, Gustawa Morcinka w Krakowie, na dz. nr 419/1, 487/3, 419/29, 419/37, 419/38, 419/21, 419/20, 419/11, 419/12, 497/5, 473/110, 507, 416/3 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Huta oraz dz. nr 303/5, 309 obr. 4 jedn. ewid. Nowa Huta"

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-02-12
Data publikacji:
2018-02-12
Data aktualizacji:
2018-02-12