Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wężyka, dz. nr 81 obr. 49 Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.298.2017

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipcas 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się iż, Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia "budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na działce nr 81 obr. 49 Nowa Huta przy ul. Wężyka w Krakowie"

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-02-12
Data publikacji:
2018-02-12
Data aktualizacji:
2018-02-12