Dokument archiwalny
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Na Wierzchowniach 23, działka nr 2/7 obr. 9, j. ew. Krowodrza

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegajacych na realizacji inwetsycji budowy nowych budynków pn.:

 „Dwa budynki mieszklane jednorodzinne w zabudowie bliżniaczej - ul. Na Wierzchowniach 23, działka nr 2/7 obr. 9, j. ew.  Krowodrza".

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2018-02-06
Data publikacji:
2018-02-06
Data aktualizacji:
2018-02-06