Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 4A przy ul. Aleksandra Fredry, oraz budynkiem gospodarczym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1322 ha oznaczoną nr działki 235/16 objętą KW KR1P/00212386/3, położoną w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 4A przy ul. Aleksandra Fredry, oraz budynkiem gospodarczym. Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy Nr AU-2/6730.2/1147/2016 z dnia 30.06.2016 r. może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z podziemnym garażem.

 

Wykaz nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-01-31
Data publikacji:
2018-01-31
Data aktualizacji:
2018-01-31