Dokument archiwalny
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 812/32 o pow. 0,1470 ha, nr 812/41 o pow. 0,1447 ha i nr 493/10 o pow. 0,1010 ha, obręb 49, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Serbskiej 1 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00318341/9, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Podedworze 20 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

 

 

Wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-01-31
Data publikacji:
2018-01-31
Data aktualizacji:
2018-01-31