Informacja o braku wniesienia sprzecwiu, ul.Cystersów, Fabryczna, dz. nr 398/28, 398/26, 398/29, 398/31, 398/24, 398/25, 398/30, obr. 5 Śródmieście

AU-01-3.6743.6.274.2017.BLE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) zawiadamia się iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci kablowej nN-04kV wraz z zestawami złączowymi ZK dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Cystersów/Fabrycznej  w Krakowie na dz. nr 398/28, 398/26, 398/29, 398/31, 398/24, 398/25, 398/30, obr. 5 Śródmieście

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-01-05
Data publikacji:
2018-01-05
Data aktualizacji:
2018-01-05