Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Praska na dz. nr 66/1, 65 obr. 10 Podgórze w Krakowie.

AU-01-5.6743.7.95.2017.ZZA

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia przebudowy poddasza dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej na cele mieszkalne – powiększenie mieszkania w budynku Praska 8 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji, c.o. i elektrycznej na działkach nr 66/1, 65 obr. 10 Podgórze przy ulicy Praskiej w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-12-27
Data publikacji:
2017-12-27
Data aktualizacji:
2017-12-27