Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 483 obręb 10 Krowodrza.

AU-01-1.6743.7.112.2017.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym na działce nr 483 obręb 10 Krowodrza przy ul. Pod Sikornikiem w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2017-12-22
Data publikacji:
2017-12-22
Data aktualizacji:
2017-12-22