Budowa miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1, 91/7, 91/6 i 90 obr. 102 Podgórze

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm./ zaświadczam z urzędu, że nie znaleziono podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1, 91/7, 91/6 i 90 obr. 102 Podgórze.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DAGMARA MATUŁA
Data wytworzenia:
2017-12-20
Data publikacji:
2017-12-20
Data aktualizacji:
2017-12-20