Dokument archiwalny
Wprowadzenie przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego I stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

WPROWADZENIE PRZEZ

WOJEWÓDZKIE  CENTRUM  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

 I STOPNIA ZAGROŻENIA

ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA NA OBSZARZE MIASTA KRAKOWA

 

 

Okres obowiązywania: 20.12.2017 r. godz. 00:00 – 24:00

Obszar: Miasto Kraków

Opis: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM 10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM 2,5 praz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 

DZIAŁANIA OCHRONNE:

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy

na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby

zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy

i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałeg narażania na podwyższone stężenie zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczeń powietrza na stronach internetowych: www.powietrze.malopolska.pl/prognozy http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/ www.muw.pl (zakładka „Komunikaty dot. Powietrza”

 

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF JARACZ
Data wytworzenia:
2017-12-20
Data publikacji:
2017-12-20
Data aktualizacji:
2017-12-20