Dokument archiwalny
Termin: 30.01.2018r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul. Kronikarza Galla 2, lokalu mieszkalnego Nr 9 przy ul. Brackiej 1A, lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Krakusa 7, lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 15, lokalu mieszkalnego Nr 14 przy ul. Miodowej 22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

 

 

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 4 o powierzchni użytkowej 37,42 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kronikarza Galla Nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 2,33 m2 i udziałem wynoszącym 41/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 110 o powierzchni 0,0462 ha, położona w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00000942/0

 

Cena wywoławcza wynosi: 233 000,00 zł

Wadium wynosi: 23 000,00 zł

 

Budynek przy ul. Kronikarza Galla Nr 2 jest narożny z ul. Kazimierza Wielkiego, wzniesiony został w technologii tradycyjnej. Elewacja jest odnowiona, budynek jest czteropiętrowy, podpiwniczony. Klatka schodowa budynku jest w dobrym stanie technicznym, jest jedna wewnętrzna klatka dwubiegowa o konstrukcji żelbetowej ze stopniami i korytarzami z okładziną lastriko. Z budynku możliwe jest wyjście na podwórko, na które wjazd samochodem możliwy jest od strony ul. Kazimierza Wielkiego przez dwuskrzydłową bramę. Na budynku zamontowany jest monitoring.

Lokal Nr 4 położony jest na pierwszym piętrze i składa się z czterech pomieszczeń: przedpokoju o powierzchni 6,19 m2, jednego pokoju o powierzchni 19,33 m2, jasnej kuchni o powierzchni 8,41 m2 oraz łazienki z wc o powierzchni 3,49 m2. Wejście do lokalu odbywa się z korytarza klatki schodowej bezpośrednio do przedpokoju lokalu przez jednoskrzydłowe drzwi drewniane pierwotnego typu. Drzwi wewnętrzne w lokalu są drewniane z przeszkleniami. Stolarka okienna jest wymieniona na pcv, w kuchni i pokoju jest jedno okno dwuskrzydłowe. Lokal ma wystawę zachodnią. Ściany są pokryte tynkami i malowane farbą olejną i emulsyjną w pomieszczeniach kuchni i łazienki, oraz farbą emulsyjną w pokoju i przedpokoju. W ścianie pomiędzy pokojem i kuchnią znajduje się znaczny ubytek w tynku. W przedpokoju i pokoju na podłodze ułożony jest drewniany parkiet o klepkach układanych we wzór jodełki, w łazience jest wylewka betonowa z okładziną lastriko, a w kuchni wylewka betonowa przykryta płytkami pcv. W pokoju znajduje się piec kaflowy będący elementem dawnego systemu ogrzewania. Obecnie w lokalu brak jest ogrzewania. W czerwcu 2016 r. przeprowadzony został w lokalu mieszkalnym Nr 4 przegląd kominiarski, który wykazał, iż gazowy piecyk do podgrzewania wody zainstalowany w łazience podłączony jest do drożnego przewodu spalinowego, przewody wentylacyjne pomieszczeń kuchni i łazienki podłączone są do drożnych przewodów spalinowych, kratka wentylacyjna w łazience podłączona jest do przewodu wspólnie z lokalem mieszkalnym Nr 8, zainstalowany piec kaflowy w pokoju podłączony jest do drożnego przewodu. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi należy powiększyć otwory w drzwiach łazienki oraz obecnie brak jest możliwości rozłączenia wentylacji łazienek z lokalem Nr 8 z uwagi na brak wolnych przewodów, co generuje konieczność zamontowania bojlera elektrycznego. W przedpokoju znajduje się wnęka zabudowana jako szafa. W łazience znajdują się elementy wyposażenia tj. piecyk gazowy, wanna, umywalka, w kuchni dwukomorowy zlew, kuchenka gazowa. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową i wodno – kanalizacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00000942/0 wolne są od wpisów.

MAPA

RZUT LOKALU

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 5 i 23 stycznia 2018 r. . w godz. 14.00 - 14.30.

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 9 o powierzchni użytkowej 33,76 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Brackiej Nr 1A wraz z udziałem wynoszącym 44/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 388/4 o powierzchni 0,0370 ha, położona w obrębie 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00091255/1.

 

Cena wywoławcza wynosi: 323 000,00 zł

Wadium wynosi: 32 000,00 zł

 

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod Nr A – 1304/M na podstawie indywidualnej decyzji z dnia 11.07.2012 r. W związku z wpisem do rejestru zabytków bonifikata od ceny sprzedaży lokalu ustalonej w wyniku przetargu wynosi 5%.

 

Kamienica przy ul. Brackiej 1A położona jest w zwartej zabudowie wielomieszkaniowej z lokalami usługowymi w parterze. Kamienica jest czterokondygnacyjna, podpiwniczona. Wejście do budynku odbywa się bezpośrednio z ul. Brackiej przez dwuskrzydłową, drewnianą bramę. Elewacja budynku wymaga odnowienia. W kamienicy jest jedna klatka schodowa dwubiegowa o konstrukcji drewnianej, ściany malowane są farbą olejną i emulsyjną, podłoga w korytarzu wyłożona jest dwukolorowymi, kwadratowymi płytkami kamiennymi. Na podwórko prowadzi dwuskrzydłowa drewniana brama z przeszkleniami i półokrągłym nadświetlem. Podwórko budynku jest ciemne, słabo doświetlone z uwagi na to, iż otoczone jest murami sąsiednich kamienic.

Z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków pod Nr A – 1304/M na podstawie indywidualnej decyzji z dnia 11.07.2012 r., Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wydał pozwolenie konserwatorskie Nr 17/16 z dnia 09.12.2016 r. na sprzedaż lokalu Nr 9, pod warunkiem umieszczenia w umowie sprzedaży informacji o wpisie nieruchomości przy ul. Brackiej Nr 1A do rejestru zabytków oraz dokonania konserwacji lub odtworzenia przez nabywcę lokalu zachowanej stolarki okiennej i drzwiowej. Zgodnie z przywołaną decyzją o wpisie do rejestru zabytków ochronie podlegają piętnastowieczne i szesnastowieczne mury obwodowe części, będącej pozostałością dawnej zabudowy oficynowej kamienicy Lanckorońskich, usytuowanej od strony Rynku Głównego Nr 21 i Brackiej Nr 1, zachowane na poziomie piwnic, parterze i I p. Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny położony jest na parterze kamienicy, w części objętej ochroną konserwatorską. Na podstawie przeprowadzonej w dniu 04.11.2016 r. wizji w lokalu sporządzony został protokół zawierający spis elementów zabytkowych i stanowiący integralną część pozwolenia konserwatorskiego. Z oględzin wynika, iż w lokalu zachowała się część stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka okienna jest w złym stanie technicznym i nie kwalifikuje się do zachowania. W związku z powyższym, na nabywcę lokalu nałożony zostaje obowiązek konserwacji lub odtworzenia zabytkowych elementów. Kamienica przy ul. Brackiej Nr 1A usytuowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, którego zapisy określają sposób użytkowania nieruchomości i gwarantują jej ochronę konserwatorską.

Lokal nr 9 położony jest na parterze budynku, w jego tylnym trakcie, składa się z czterech pomieszczeń: przedpokoju o powierzchni 2,13 m2, jasnej kuchni o powierzchni 16,40 m2, łazienki o powierzchni 1,61 m2 i pokoju o powierzchni 13,62 m2. Pokój i kuchnia są w układzie przejściowym. Wejście do lokalu odbywa się z korytarza klatki schodowej bezpośrednio przez jednoskrzydłowe pełne drzwi drewniane. Pomieszczenia lokalu mają wystawę północną, okna z kuchni i pokoju wychodzą na ciemne podwórko, przez co pomieszczenia są bardzo słabo doświetlone naturalnie. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, są to okna z nadświetlem w kuchni dwuskrzydłowe, w pokoju trzyskrzydłowe. Stolarka drzwi wewnętrznych jest drewniana, płycinowa. Ściany w pomieszczeniach są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, wykazują duże ubytki w powłokach malarskich, pęknięcia i ślady zawilgocenia. W pomieszczeniu łazienki widoczne są elementy instalacji wodno- kanalizacyjnej (rury), w kuchni na ścianie widoczne są pozostałości po zdemontowaniu zlewu – zamaskowane zawory wody. W pokoju zachował się piec grzewczy kaflowy na paliwo stałe. W pomieszczeniu kuchni i łazienki podłoga została zdemontowana. W pokoju w ścianie znajduje się płytka wnęka o sklepieniu łukowym. Pojemniki na śmieci zlokalizowane są na podwórku na wprost okien lokalu w bliskiej od niego odległości. W lutym 2016 r. w lokalu przeprowadzony został przegląd kominiarski, z którego wynika, iż w pomieszczeniu wc brak jest wentylacji, w kuchni otwór wentylacyjny wychodzi na podwórko na zewnątrz budynku, piec grzewczy w pokoju podłączony jest do drożnego przewodu kominowego, brak jest wolnych przewodów kominowych do wykorzystania. Zgodnie z opinią kominiarską istnieje możliwość dobudowy przewodów kominowych od strony podwórka ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod warunkiem uzyskania zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne piecem kaflowym na paliwo stałe. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal jest wolny od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00091255/1 ujawniony jest wpis nieruchomości do rejestru zabytków oraz ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, w związku z nieujawnieniem decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, wpisy te nie dotyczą lokalu mieszkalnego objętego przetargiem. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 MAPA

RZUT LOKALU

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 9 i 23 stycznia 2018 r. w godz. 14.00 - 14.30.

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 1 o powierzchni użytkowej 70,64 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym komórką lokatorską o powierzchni 2,88 m2 i udziałem wynoszącym 77/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 336/3 o powierzchni 0,0360 ha, położona w obrębie 13 jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00533996/8.

 

Cena wywoławcza wynosi: 381 000,00 zł

Wadium: 38 000,00 zł

 

Kamienica położona jest w zwartej zabudowie, wybudowana w technologii tradycyjnej w latach 20-tych XX w. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, w budynku są dwa lokale użytkowe oraz 13 lokali mieszkalnych. Budynek został wzniesiony dla Spółki Akcyjnej OPTIMA wyroby czekoladowe i cukiernicze, stąd napis z jej nazwą na ścianie frontowej kamienicy.

Kamienica Nr 7 przy ul. Krakusa figuruje w gminnej ewidencji zabytków oraz położona jest na obszarze układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A – 608, decyzją z dnia 26.10.1981 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 08.09.1994r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem Nr OZKr.5183.1230.2016.KU z dnia 05.08.2016 r. poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do zbycia lokalu mieszkalnego Nr 1. W przypadku przeprowadzania remontu, przebudowy oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zakres prac należy uzgodnić z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. Lokal Nr 1 położony jest na pierwszym piętrze, wejście odbywa się ze wspólnego przedsionka z lokalem Nr 1A. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń: dwóch pokoi o powierzchniach 23,51 m2 i 19,82 m2, pomieszczenia wc o powierzchni 0,86 m2, łazienki o powierzchni 3,98 m2, jasnej kuchni o powierzchni 10,26 m2 oraz przedpokoju-korytarza o powierzchni 12,21 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 2,88 m2. Kuchnia i pokoje są pomieszczeniami o wystawie wschodniej. Stolarka okienna jest drewniana, okna są skrzynkowe, w pokojach trójskrzydłowe, w kuchni dwuskrzydłowe z nadświetlami. Parapety są drewniane, pierwotne, klamki mosiężne. Stolarka drzwi wewnętrznych do wc, łazienki, kuchni i jednego z pokoi jest wtórna, do drugiego pokoju pierwotna, drzwi są dwuskrzydłowe, drewniane, płycinowe z przeszkleniem i ozdobną, profilowaną framugą. W jednym z pokoi zachowany jest piec kaflowy z brązowych kafli. W pokojach, kuchni i przedpokoju na podłodze położony jest drewniany parkiet wymagający odnowienia, w pomieszczeniach sanitarnych jest wylewka betonowa. Nad pomieszczeniami łazienki i wc oraz częścią przedpokoju sufit jest obniżony do wysokości 2,45 m, pozostałe pomieszczenia mają wysokość 3,45m. Ściany pomieszczeń są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, w jednym z pokoi są ubytki w tynku. W 2014r. nastąpiło podłączenie budynku do instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z sieci miejskiej, w lokalu zamontowane są grzejniki. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, gazową oraz wodno – kanalizacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00533996/8 wolne są od wpisów.

 MAPA 

RZUT LOKALU

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 4 i 18 stycznia 2018 r. w godz. 14.30 - 15.00.

 

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 2 o powierzchni użytkowej 42,75 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 15,24 m2 i udziałem wynoszącym 140/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 233/1 o powierzchni 0,0723 ha, położona w obrębie 5 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00007734/8.

 

Cena wywoławcza wynosi: 230 000,00 zł

Wadium: 23 000,00 zł

 

Budynek Nr 15 przy ul. Grunwaldzkiej został wzniesiony w latach 1929 – 1930 jako willa w technologii tradycyjnej. Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, otoczony urządzonym ogrodem. Teren ogrodu jest zamknięty. Budynek ma jedną klatkę schodową dwubiegową. W budynku są cztery lokale mieszkalne oraz jeden lokal niemieszkalny – garaż. Elewacja budynku, jak i ściany klatki schodowej są odnowione.

Nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków i objęta jest ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Oficerskie”. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. W zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzono m.in. nakaz zachowania (lub odtworzenia) zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, a zatem istniejące okna w mieszkaniu należy zachować i poddać ewentualnym pracom konserwatorskim. W przypadku złego stanu stolarki dopuszczalna jest jej wymiana pod warunkiem odtworzenia podziałów i profili, proporcji oraz jednolitej, białej kolorystyki, przy czym możliwe jest wprowadzenie okien jednoramowych z tzw. ciepłym zestawem szyb. Ponadto ze stanowiska konserwatorskiego, dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej willi, należy zachować oryginalną drewnianą stolarkę drzwi wejściowych do mieszkania i poddać ją pracom konserwatorskich, a w przypadku gdy stan techniczny uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej naprawy należy odtworzyć wygląd drzwi od strony klatki schodowej tj. drzwi winny być drewniane, sześciopłycinowe, z koniecznością utrzymania oryginalnej kolorystyki stolarki od strony klatki schodowej. Należy także zachować płycinową stolarkę drzwi wewnętrznych oraz piec kaflowy w odcieniach zieleni, znajdujący się w pokoju.

Lokal Nr 2 położony jest na parterze i składa się z siedmiu pomieszczeń: pokoju o powierzchni 23,07 m2, jasnej kuchni o powierzchni 10,37 m2, łazienki o powierzchni 2,53 m2, dwóch przedpokoi o powierzchniach 2,34 m2 i 1,95 m2, spiżarki o powierzchni 1,06 m2 oraz pomieszczenia wc o powierzchni 1,43 m2. Wysokość lokalu wynosi 3 m, natomiast pomieszczenia przynależnego piwnicy 2,21 m. Wejście do lokalu odbywa się z korytarza klatki schodowej bezpośrednio przez jednoskrzydłowe drzwi drewniane, pełne. Z przedpokoju dostępne są pozostałe pomieszczenia. Kuchnia, spiżarka i pokój są pomieszczeniami jasnymi, pokój ma wystawę zachodnią, zaś kuchnia i spiżarka północną. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa z mosiężnymi klameczkami. W pokoju jest okno dwuskrzydłowe, o skrzydłach dwupolowych z nadświetlem dwuskrzydłowym, w kuchni są dwa okna jednoskrzydłowe, o skrzydłach dwupolowych. W spiżarce jest jedno okno jednoskrzydłowe na wysokości ok. 1,80 m, zabezpieczone kratą. Stolarka drzwi wewnętrznych jest drewniana, płycinowa, drzwi wejściowe są od wewnątrz obite wykładziną dywanową, na zewnątrz zachował się judasz, listownik i dzwonek. Drzwi do wc i kuchni są jednoskrzydłowe z przeszklonymi górnymi płycinami, zaś do spiżarki pełne. Ściany w pomieszczeniach są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, w przedpokoju oraz w łazience widoczne są ślady zawilgocenia oraz ubytki w powłokach malarskich, a w spiżarni pęknięcia tynków. Na podłogach w kuchni i jednym przedpokoju położone są drewniane deski, w pokoju i drugim przedpokoju parkiet, natomiast w łazience, pomieszczeniu wc i spiżarni położona jest betonowa wylewka. Łazienka jest pomieszczeniem otwartym na kuchnię, zamontowany jest w niej elektryczny bojler. W kuchni oraz w pokoju zachowały się piece kaflowe z wkładami elektrycznymi. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 15,24 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną trzyfazową, wodno – kanalizacyjną i gazową. Przeprowadzony w listopadzie 2016 r. przegląd kominiarski wykazał, iż po odłączeniu dwóch pieców węglowych w lokalu Nr 2 wolne dwa przewody kominowe można wykorzystać do podłączenia kuchni. Wentylacja kuchni jest zagruzowana i połączona z wentylacją kuchni lokalu mieszkalnego Nr 3. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00007734/8 wolne są od wpisów.

 MAPA

RZUT LOKALU

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 10 i 22 stycznia 2018 r. w godz. 14.30 - 15.00.

 

 

5. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 14 o powierzchni użytkowej 18,80 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Miodowej Nr 22 wraz z udziałem wynoszącym 38/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 106/2 o powierzchni 0,0237 ha, położona w obrębie 11, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00145331/2.

 

Cena wywoławcza wynosi: 140 000,00 zł

Wadium: 14 000,00 zł

 

Kamienica przy ul. Miodowej Nr 22 została wzniesiona w technologii tradycyjnej, jako murowana z cegły, w 1891 r. Budynek jest dwupiętrowy, podpiwniczony, położony w zwartej zabudowie kamienic wielomieszkaniowych z lokalami użytkowymi. Kamienice tworzy budynek frontowy i oficyna prawa, od strony podwórka na kamienicy zawieszone są ganki komunikacyjne. Elewacja budynku wymaga odnowienia, okna zdobione są fasadami. W kamienicy jest dziewięć lokali mieszkalnych i pięć lokali użytkowych, stolarka drzwi wejściowych i w częściach wspólnych jest drewniana. W budynku jest jedna klatka schodowa dwubiegowa o konstrukcji drewnianej. Ściany korytarzy są tynkowane i malowane farbą emulsyjną.

Nieruchomość ze względu na walory architektoniczne, urbanistyczne i kulturowe ujęta jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Nie jest wpisana do rejestru zabytków odrębną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotowa nieruchomość ponadto leży na terenie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A – 1273/M decyzją z dnia 18.07.2011 r. Ponadto usytuowana jest na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta” zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 08.09.1994r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował remont ww. mieszkania pod określonymi warunkami, należy zachować zabytkowy wystrój i zabytkowe wyposażenie wnętrz, dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej przy zachowaniu jej kształtu, proporcji, podziałów, rysunku, materiału i kolorystyki. W trakcie remontu należy stosować materiały specjalistyczne dostosowane do wymogu zabytkowych budynków (wyklucza się stosowanie we wnętrzu wypraw gipsowych, do malowania należy stosować farby organiczne). Przed przystąpieniem do remontu należy jego projekt uzgodnić z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Za najcenniejszą wartość zabytku uznaje się jego autentyzm, czyli stopień zachowania oryginalnej substancji obiektu. Ze względów konserwatorskich należy dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych, architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Wszelkie prace powinny być prowadzone z poszanowaniem istniejących wartości, przy jak najmniejszej ingerencji w substancję zabytkową. Działania zmierzające do polepszenia warunków użytkowania budynku są zatem możliwe, o ile dokonywane zmiany nie wpływają na uszczuplenie wartości zabytkowych.

Lokal Nr 14 położony jest na drugim piętrze oficyny, dostęp do lokalu odbywa się przez klatkę główną budynku oraz ganek komunikacyjny, zewnętrzny. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń pokoju o powierzchni 10,21 m2 oraz kuchni o powierzchni 8,59 m2. Oba pomieszczenia są jasne, stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, okna dwuskrzydłowe z podziałem na dwa pola i z nadświetlem. Stolarka drzwi wejściowych i wewnętrznych pomiędzy pokojem i kuchnią jest drewniana, pełna, drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe. Nad drzwiami wejściowymi znajduje się dwupolowe nadświetle doświetlające pomieszczenie kuchni. Ściany są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, wykazują znaczne zabrudzenie, ślady zawilgocenia, pęknięć. W pokoju oraz w kuchni w suficie jest znaczny ubytek tynku, w miejscu uszkodzenia widoczna jest warstwa desek stropowych i trzciny mocowanej drutem do desek. W lokalu obecnie brak jest ogrzewania. Przeprowadzony w listopadzie 2016 r. przegląd kominiarski wykazał, iż w pionie lokalu Nr 14 istnieje możliwość wykorzystania dwóch przewodów kominowych do podłączenia kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno – kanalizacyjną. W budynku rozprowadzona jest nowa instalacja gazowa. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. W dziale III KW KR1P/00145331/2 ujawniony jest wpis ostrzeżenia o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Katarzyny Zydroń w udziale 1/10 cz., Małgorzaty Fijałkowskiej i Pawła Fijałkowskiego w udz. 91/1000 cz., Jacka Rudnik w udziale 93/1000 cz., na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 2011.03.15 GS-09.ED.72222-1-55/08. Wpis ten nie dotyczy przedmiotowego lokalu mieszkalnego Nr 14. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 MAPA

RZUT LOKALU

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 5 i 19 stycznia 2018 r. w godz. 14.00 - 14.30.

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 30 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4 – godz. 12.00

poz. 5 – godz. 13.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu

25 stycznia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 25 stycznia 2018 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm). Ceny nabycia lokali mieszkalnych płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszana na tablicach ogłoszeń w budynkach UMK przy ul. Kasprowicza 29 i Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

 

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz.2260, z 2017 r. poz. 624, poz. 820, 1509, 1529, 1566, 1595) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA KLIMONTOWICZ-REMBIASZ
Data wytworzenia:
2017-12-19
Data publikacji:
2017-12-21
Data aktualizacji:
2018-01-24