Budowa dachu nad tarasem przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na dz. nr 405/3 i 406/3 obr. 61 Podgórze przy ul. Pochyłej 9 w Krakowie

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa dachu nad tarasem przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym”, zlokalizowanym na dz. nr 405/3 i 406/3 obr. 61 Podgórze przy ul. Pochyłej 9 w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DAGMARA MATUŁA
Data wytworzenia:
2017-12-05
Data publikacji:
2017-12-05
Data aktualizacji:
2017-12-05