Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-3.6730.2.1041.2017.JPO Kraków, dnia 20.11.2017

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 30.10.2017 r. wydał decyzję Nr AU-2/6730.2/1388/2017 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zamkniętego wodnego obiegu brudnego walcowni z osadnikami i chłodniami wentylatorowymi, ociekaczem szlamu, odmulnikami, przebudowa budynku hali walcowni w zakresie pomieszczeń elektrycznego i pompowni z przebudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na działce nr 1/308 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron:

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2017-11-15
Data publikacji:
2017-11-20
Data aktualizacji:
2017-11-20