Dokument archiwalny
Ruszył Program Kraków dla Rodziny N

Do korzystania z programu uprawnione są:

 

- rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

 

- placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

 

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

 

- niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25 roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

- rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

 

- uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,

 

- uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach,

 

- opiekunowie placówek.

 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem wydawana jest lub termin jej ważności jest przedłużany bezpłatnie, po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku, na okres obowiązywania posiadanego przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede wszystkim do:

 

- 100 % ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie,

 

- co najmniej 50 % zniżki w opłatach za bilety wstępu m.in. do miejskich teatrów, muzeów, Ogrodu Zoologicznego w Krakowie oraz miejskie baseny,

 

- korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

 

 

Sprawę załatwia:

 

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa:

 

1) ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

 

2) os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 

Dodatkowe lokalizacje:

 

czynne wyłącznie w miesiącach listopad 2017 r. – styczeń 2018 r.:

 

1) ul. Wielicka 28a, 30-551 Kraków,

 

2) G. H. „Bronowice”, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków,

 

3) G.H. „Serenada”, al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39,

 

4) ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków (filia MOPS),

 

5) ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków (filia MOPS),

 

6) ul. Praska 52, 30-322 Kraków (filia MOPS).


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2017-11-02
Data publikacji:
2017-11-02
Data aktualizacji:
2017-11-02