Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/13,245/18,245/24,291/7,134/2,241 obr.104 Podgórze

AU-01-2.6743.6.252.2017

Data zgłoszenia:25.10.2017

Inwestor: MPWIK S.A.

Budowa sieci wodociągowej ul. Półłanki dz.114/13,245/18,245/24,291/7,134/2,241 obr.104 Podgórze

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA PIEPRZYK
Data wytworzenia:
2017-10-30
Data publikacji:
2017-10-30
Data aktualizacji:
2017-10-30