Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bieńczycka dz.70/11,68/13 obr.7 dz.98 obrr.51 Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.253.2017

Data zgłoszenia:27.10.2017

Inwestor: Murapol Projekt

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Bieńczycka dz.70/11,68/13 obr.7 dz.98 obrr.51 Nowa Huta

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA PIEPRZYK
Data wytworzenia:
2017-10-30
Data publikacji:
2017-10-30
Data aktualizacji:
2017-10-30