Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta

 

AU-01-3.6743.6.209.2017.DSZ 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2017  r. poz. 1257)   zawiadamia się iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej DN 100, na działkach nr 334, 327, 333, 25/7, 19/29, 18/5, 18/6 obr 58 j. ewid. Nowa Huta, przy ul. Niepokalanej Marii Panny.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-10-27
Data publikacji:
2017-10-27
Data aktualizacji:
2017-10-27