Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572 obr. 89 Podgórze w Krakowie.

AU-01-5.6743.6.180.2017.MOS

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 24/12, 569, 570, 571, 572 obr. 89, przy ul. Opatkowickiej, j. ewid. Podgórze w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-10-17
Data publikacji:
2017-10-17
Data aktualizacji:
2017-10-24