Budowa miejskiej sieci wodociągowej PE-TSØ110 w rejonie ulicy Bieżanowskiej, na działkach nr 257/3, 257/14, 256/3, 256/2 obr. 56 Podgórze

AU-01-2.6743.6.189.2017.DLE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowy miejskiej sieci wodociągowej PE-TSØ110 w rejonie ulicy Bieżanowskiej, na działkach nr 257/3, 257/14, 256/3, 256/2 obr. 56 Podgórze

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DAGMARA MATUŁA
Data wytworzenia:
2017-10-17
Data publikacji:
2017-10-17
Data aktualizacji:
2017-10-17