Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sochy, dz. nr 215/1 obr. 56 Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.182.2017.DSZ.

Na podstaiwe art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332) zawiadamia się iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Sochy w Krakowie, na odcinku WZ-HP, dz. nr 215/1, obr 56, j. ewid. Nowa Huta.

 

   

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

Art. 30a pkt 2. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-10-09
Data publikacji:
2017-10-09
Data aktualizacji:
2017-10-09