Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 05.10.2017 do 19.10.2017 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2016 r. na:

 

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl

• numer faksu 12 616 8891

• adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków

 

 

 

Załączniki:

1. projekt uchwały RMK

2. uzasadnienie do projektu uchwały

3. załącznik do projektu uchwały

4. formularz konsultacji


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2017-10-03
Data publikacji:
2017-10-03
Data aktualizacji:
2017-10-03