Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 793, 798, 805 obr 46 oraz nr 458 obr 47 Nowa Huta

AU-01-3.6743.7.71.2017.DSZ

NA podstawie art. 30apkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332) zwiadamia się iż, Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 793, 798, 805 obr 46 oraz nr 458 obr 47 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-09-25
Data publikacji:
2017-09-25
Data aktualizacji:
2017-09-25