Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Skotnicka, na dz. nr 252/3, 459/1, 226, 225, obr. 71 Podgórze

AU-01-5.6743.6.167.2017.KGO

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia Budowy elektroenergetycznego przyłącza SN 15 kV- dwóch linii kablowych typu 3x XRUHAKXS 1x120 mm2, Lt=88m, przy ul. Skotnickiej w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2017-09-25
Data publikacji:
2017-09-25
Data aktualizacji:
2017-09-25