Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w rejonie ul. Tatarskiej/Kościuszki w Krakowie, działki 399/5, 399/6, 508 obr. 14 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.128.2017.MLE

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 17.08.2017r., decyzją Nr 31/6743.6/2017, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy:

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z projektowanymi przyłączami do budynków na działkach 369 (Kościuszki 22) i 366 (Kościuszki 28) w rejonie ul. Tatarskiej/Kościuszki w Krakowie, działki 399/5, 399/6, 508 obr. 14 Krowodrza”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Data aktualizacji:
2017-08-18