Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czyżewskiego działki nr 522/11, 522/16, 522/17, 522/18 obręb 3 Krowodrza

AU-01-1.6743.6.151.2017.EFI

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej o średnicy DN200mm żel. sfer na odc. W3B-W6, długości L=212,5m i o średnicy DN100mm żel. sfer na odc. W6-W9, długości L=68,0m na działkach nr 522/11, 522/16, 522/17, 522/18 obręb 3 Krowodrza przy ul. Czyżewskiego w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ERWIN FIRA
Data wytworzenia:
2017-08-16
Data publikacji:
2017-08-16
Data aktualizacji:
2017-08-16