Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Galicyjska, na działkach nr 216/243, 322, 331, obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie

AU-01-3.6743.6.129.2017.JZI

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: „Budowa rurociągu tłocznego na dz. 216/243, 322, 331, obr. 54, j. ew. Nowa Huta przy ul. Galicyjskiej w Krakowie”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2017-08-11
Data publikacji:
2017-08-11
Data aktualizacji:
2017-08-11