Zgłoszenie budowy-ul.Osterwy boczna, dz,114/3,256,258 obr.95 Podgórze,Kraków

AU-01-2.6743.6.164.2017

Data wniosku: 07.08.2017r.

Inwestor: Grzegorz Siklucki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnejul.Osterwy boczna, dz,114/3,256,258 obr.95 Podgórze,Kraków

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA GRABANIA
Data wytworzenia:
2017-08-08
Data publikacji:
2017-08-08
Data aktualizacji:
2017-08-08