Dokument archiwalny
Badanie satysfakcji klienta UMK

Urząd Miasta Krakowa we współpracy z firmą Lokalne Badania Społeczne prowadzi prace nad analizą jakości obsługi klienta UMK. Zasadniczym celem jest określenie mocnych i słabych stron Urzędu, zauważanych przez Państwa trudności i pożądanych zmian w sposobie pracy UMK. Państwa opinie i oceny są dla nas bardzo ważne. Na podstawie wyników pomiaru dokonywanego w wybranych komórkach organizacyjnych UMK, które w związku z zakresem działania zajmują się na szeroką skalę obsługą klienta zewnętrznego, podejmowane są działania na rzecz podniesienia jakości obsługi w UMK.

Badanie Satysfakcji Klienta UMK prowadzone jest w Urzędzie Miasta Krakowa nieprzerwalnie od roku 2006 i dotychczas odbywało się wyłącznie w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych, przeprowadzanych na terenie Urzędu Miasta Krakowa w godzinach pracy Urzędu z klientami załatwiającymi sprawę w dniu badania w wybranych komórkach organizacyjnych UMK. Z uwagi na okoliczność, że część klientów UMK załatwia sprawy urzędowe przy wykorzystaniu instrumentów elektronicznych, dotychczasowe „tradycyjne” badania ankietowe poszerzono o badanie w formie elektronicznej. Przedmiotowym badaniem objęto identyczne komórki organizacyjne UMK, jak te w których prowadzone są badania w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych.

 

 

Tutaj wypełnisz ankietę

Uwaga! Aby przejść dalej, należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone na danej stronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

 

ANKIETA BĘDZIE DOSTĘPNA DO 15 SIERPNIA 2017 R.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI FRYCZEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2017-07-14
Data publikacji:
2017-07-17
Data aktualizacji:
2017-08-04