Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „WALCOWNIA – Festiwal filmowy w ramach IX edycji Zajrzyj do Huty”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „WALCOWNIA – Festiwal filmowy w ramach IX edycji Zajrzyj do Huty” przez Stowarzyszenie B1, os. Centrum A 11/3, 31-925 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60 poz. 573.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Urzędu MIasta Krakowa oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pok. 327 lub drogą elektroniczną na adres: msp@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:

1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „WALCOWNIA – Festiwal filmowy w ramach IX edycji Zajrzyj do Huty”,

2. Formularz do zgłaszania uwag wraz z uzasadnieniem, do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA STASIAK
Data wytworzenia:
2017-07-13
Data publikacji:
2017-07-13
Data aktualizacji:
2017-07-13