Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Światowida na dz. nr 517, 702/2, obr. 33 Podgórze w Krakowie.

AU-01-5.6743.6.80.2017.ZZA

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 517, 702/2, obr. 33 Podgórze przy ul. Światowida w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-06-16
Data publikacji:
2017-06-16
Data aktualizacji:
2017-06-16