Dokument archiwalny
Inicjatywa lokalna - raport z konsultacji

31 maja br. zakończyły się konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Raport z konsultacji Prezydent Krakowa przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta.


Inicjatywa lokalna jest, obok budżetu obywatelskiego, podstawowym narzędziem samorządu terytorialnego, mającym służyć wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, współpracy mieszkańców z administracją publiczną oraz integracji i rozwoju społeczności lokalnych.

 

Inicjatywa lokalna w Krakowie, mimo wprowadzenia jej przez Radę Miasta Krakowa w 2014 roku, wciąż jednak nie jest w pełni wykorzystywana.

 

Monitoring realizacji inicjatyw lokalnych na podstawie obowiązujących przepisów, tj. m.in. uchwały nr CXIX/1874/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wskazał na konieczność aktualizacji procedury i uproszczenia zasad realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej.

W związku z powyższym, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych podjęło prace mające na celu usprawnienie działania i zmianę sposobu finansowania inicjatywy lokalnej.

 

Prowadzono je w sposób partycypacyjny, angażując najważniejsze grupy związane z aktywnością mieszkańców i mieszkanek oraz samych zainteresowanych.

 

Za cel aktualizacji uchwały przyjęto umożliwienie faktycznej realizacji inicjatyw lokalnych w Krakowie, a w konsekwencji wzmocnienie procesu aktywizacji mieszkańców i mieszkanek na rzecz społeczności lokalnej.

Zaprojektowane zmiany dotyczą m.in. zasad zgłaszania i oceny wniosku oraz środków finansowych zabezpieczanych na realizację inicjatyw lokalnych.

 

Od 27 kwietnia do 31 maja br. trwały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji.

[.PDF], [.DOC] 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-06-14
Data publikacji:
2017-06-14
Data aktualizacji:
2017-06-14