Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pleszowska, dz. nr 351 obr. 42 Krowodrza

AU-01-1.6743.7.36.2017.PPŁ

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn.zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy:

„Przebudowa klatki schodowej, otworów okiennych i drzwiowych oraz obniżenie poziomu posadzki w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce nr 351, powiat M. Kraków, j. ewid. Krowodrza, obr. 42”


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAREK LEGUTKO
Data wytworzenia:
2017-06-06
Data publikacji:
2017-06-06
Data aktualizacji:
2017-06-06