Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.106.2017.JI                                                                                                          Kraków, 05.06.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

 

 

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Krzysztofa Wójtowicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku okresowo wybieralnym zlokalizowanym na działce nr 458/17 obr. 89 Podgórze przy ul. Chałubińskiego w Krakowie, położonej w obrębie obszaru górniczego „Swoszowice” utworzonego dla wód leczniczych.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2017-06-05
Data publikacji:
2017-06-05
Data aktualizacji:
2017-06-05