Dokument archiwalny
termin przetargu: 18.07.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali położonych przy ul. Bogusławskiego 10, ul. Basztowej 5, ul. Kraszewskiego 19, udziału w nieruchomości przy ul. Urzędniczej 25, nieruchomości przy ul. Emaus

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 


 

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 18 o powierzchni użytkowej 89,99 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wojciecha Bogusławskiego Nr 10 wraz z udziałem wynoszącym 49/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 49/1 o powierzchni 0,0540 ha, położona w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00089563/6

 

Cena wywoławcza wynosi: 571 000,00 zł

 

Wadium: 57 000,00 zł

 

 

Kamienica przy ul. Wojciecha Bogusławskiego Nr 10 jest pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, budynkiem narożnym z ul. Św. Sebastiana. Kamienica została wzniesiona w 1895 r. w technologii tradycyjnej. Elewacja budynku wymaga odświeżenia, na poziomie przyziemia wykazuje liczne ubytki tynków. Wejście do budynku odbywa się z ulicy Wojciecha Bogusławskiego przez dwuskrzydłową, metalową bramę z przeszkleniami w górnej części. W kamienicy jest jedna dwubiegowa klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej, stopnie schodów oraz korytarze komunikacyjne pokryte są okładziną lastriko. Ściany klatki malowane są farbą emulsyjną i lamperią. W dachu budynku znajduje się przeszklenie nad klatką schodową, które zapewnia naturalne doświetlenie wnętrza budynku. Budynek wyposażony jest w domofon i monitoring.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, figuruje natomiast w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi lokal posiada jedynie częściowo zachowany wystrój wnętrz, wobec czego zaleca się odtworzenie stolarki okiennej, drewnianej, zachowanie i konserwację istniejącej, oryginalnej stolarki drzwiowej oraz rekonstrukcję stolarki. Ponadto zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi należy zachować istniejący układ przestrzenny, bez możliwości dokonania podziału lokalu na mniejsze lokale. W zależności od stanu technicznego zaleca się utrzymanie i konserwację zachowanych parkietów. Piece kaflowe zachowane w lokalu pochodzą z lat 50 – tych XX w. i nie przedstawiają wartości zabytkowej, mogą być rozebrane. Małopolski Wojewódzki Konserwator zabytków nie zgłasza uwag do wymiany podłóg (poza koniecznością zachowania parkietów), wymiany tynków i instalacji.

 

Lokal Nr 18 położony jest na czwartym piętrze i składa się z siedmiu pomieszczeń: trzech pokoi o powierzchniach 17,79 m2, 22,23 m2 i 17,56 m2, jasnej kuchni o powierzchni 12,27 m2, spiżarki o powierzchni 2,20 m2, łazienki o powierzchni 3,85 m2 i przedpokoju o powierzchni 14,09 m2.

 

Wejście do lokalu odbywa się z korytarza klatki schodowej bezpośrednio przez dwuskrzydłowe drzwi drewniane, płycinowe z oryginalnym judaszem, klapką na listy, uchwytem z zewnątrz i dzwonkami. Kuchnia, spiżarka i jeden pokój mają wystawę północną, dwa pokoje mają wystawę południową. Stolarka okienna jest pierwotna, drewniana, skrzynkowa, koloru białego. W dwóch pokojach są okna dwuskrzydłowe z dwuskrzydłowym nadświetlem, w jednym pokoju jest okno dwuskrzydłowe , którego skrzydła podzielone są na trzy pola. W spiżarni jest jedno okno jednoskrzydłowe z nadświetlem, w ścianie pomiędzy łazienką a spiżarnią w górnej części znajduje się jedno kwadratowe okienko. Stolarka drzwi jest drewniana, drzwi są pierwotne, płycinowe, do łazienki i kuchni jednoskrzydłowe, do łazienki pełne, do kuchni z szybami w płycinach zamalowanymi białą farbą, do poszczególnych pokoi dwuskrzydłowe. W wejściu z kuchni do spiżarni drzwi zostały zdemontowane, zachowała się jedynie ozdobna futryna. Na podłogach w pokojach i przedpokoju położone są drewniane parkiety klepkowe, w kuchni i spiżarni drewniane deski, zaś w łazience podłoga wyłożona jest dwukolorowymi, kwadratowymi płytkami. W łazience zachowały się elementy zużytej armatury tj. wanna, zlew, muszla wc, piecyk gazowy. Przy suficie w łazience przebiegają rury instalacji gazowej oraz pionu spalinowego doprowadzonego do kuchennego pieca z płytą grzewczą na paliwo stałe. W kuchni znajdują się zlew, piec kuchenny z płytą grzewczą na paliwo stałe oraz kuchenka gazowa. W pokojach zachowały się piece kaflowe na paliwo stałe, w tym jeden z ozdobnymi kaflami. W jednym z pokoi o powierzchni 17,79 m2 urządzony był aneks kuchenny. Ściany pomieszczeń są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, tynki wykazują liczne pęknięcia. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną, domofon, mieszkanie ogrzewane było do tej pory piecami kaflowymi na paliwo stałe. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

 

RZUT LOKALU

  

Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00089563/6 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej nr działki 49/1 wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 49/1 obręb 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście o powierzchni 0,0540 ha położonej w Krakowie przy ul. Bogusławskiego Nr 10, wobec nieujawnienia decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nr GS-09.72222-1-17/1 – 19/09 z dnia 27.09.2010 r., przeciwko prawu własności Gminy Miejskiej Kraków na rzecz osób fizycznych. Ostrzeżenie nie dotyczy przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

 

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 10 o powierzchni użytkowej 85,45 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wojciecha Bogusławskiego Nr 10 wraz z udziałem wynoszącym 46/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 49/1 o powierzchni 0,0540 ha, położona w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00089563/6

 

Cena wywoławcza wynosi: 543 000,00 zł

 Wadium wynosi: 55 000,00 zł

 

Kamienica przy ul. Wojciecha Bogusławskiego Nr 10 jest pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, budynkiem narożnym z ul. Św. Sebastiana. Kamienica została wzniesiona w 1895 r. w technologii tradycyjnej. Elewacja budynku wymaga odświeżenia, na poziomie przyziemia wykazuje liczne ubytki tynków. Wejście do budynku odbywa się z ulicy Wojciecha Bogusławskiego przez dwuskrzydłową, metalową bramę z przeszkleniami w górnej części. W kamienicy jest jedna dwubiegowa klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej, stopnie schodów oraz korytarze komunikacyjne pokryte są okładziną lastriko. Ściany klatki malowane są farbą emulsyjną i lamperią. W dachu budynku znajduje się przeszklenie nad klatką schodową, które zapewnia naturalne doświetlenie wnętrza budynku. Budynek wyposażony jest w domofon i monitoring.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, figuruje natomiast w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lokal posiada jedynie częściowo zachowany wystrój wnętrz, wobec czego zaleca się odtworzenie stolarki okiennej, drewnianej, zachowanie i konserwację istniejącej, oryginalnej stolarki drzwiowej oraz rekonstrukcję stolarki, ponadto zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi należy zachować istniejący układ przestrzenny, bez możliwości dokonania podziału lokalu na mniejsze lokale. W zależności od stanu technicznego zaleca się utrzymanie i konserwację zachowanych parkietów. Piece kaflowe zachowane w lokalu pochodzą z lat 50 – tych XX w. i nie przedstawiają wartości zabytkowej, mogą być rozebrane. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgłasza uwag do wymiany podłóg (poza koniecznością zachowania parkietów), wymiany tynków i instalacji.

 

Lokal Nr 10 położony jest na drugiej kondygnacji i składa się z pięciu pomieszczeń: dwóch pokoi o powierzchniach 20,80 m2 i 34,62 m2, jasnej kuchni o powierzchni 19,71 m2, łazienki o powierzchni 4,12 m2 i przedpokoju o powierzchni 6,20 m2.

 

Wejście do lokalu odbywa się z korytarza klatki schodowej bezpośrednio przez jednoskrzydłowe drzwi nowego typu. Kuchnia i dwa pokoje mają wystawę południową, pokój o większej powierzchni jest narożny o wystawie południowo – zachodniej. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, okna zostały wymienione na nowe pcv, dwuskrzydłowe z dwuskrzydłowym nadświetlem i z nowymi parapetami, stolarka ma kolor biały. W lokalu zachowały się drzwi drewniane dwuskrzydłowe, pełne, płycinowe między pokojami i pokojem a kuchnią. Drzwi do kuchni z przedpokoju są jednoskrzydłowe, drewniane, płycinowe z jednym polem przeszklonym, natomiast drzwi do łazienki zostały wymienione na wtórne. Ściany w lokalu są tynkowane i w pokojach malowane farbą emulsyjną, w kuchni fragment ściany pokryty jest płytkami, w łazience do wysokości ok. 2 m ściana wyłożona jest płytkami, reszta malowana farbą emulsyjną. Na podłodze w przedpokoju są panele pcv, w kuchni panele pcv położone na płytach wiórowych, w pokojach zachował się drewniany parkiet klepkowy przykryty wykładziną dywanową. W kuchni i pokoju o większej powierzchni znajdują się piece kaflowe na paliwo stałe, w pokoju o mniejszej powierzchni znajduje się elektryczny grzejnik, natomiast w łazience brak jest ogrzewania. W łazience znajdują się elementy armatury tj. kabina prysznicowa, muszla wc, umywalka i piecyk gazowy, w kuchni zlew dwukomorowy z szafką. W jednym z pokoi znajduje się gniazdko telefoniczne i kabel telewizyjny, w przedpokoju przy suficie przebiega rura instalacji gazowej i wodociągowej. W przedpokoju znajduje się skrzynka z bezpiecznikami instalacji elektrycznej. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną, domofon, mieszkanie ogrzewane było do tej pory piecami kaflowymi na paliwo stałe i w jednym pomieszczeniu grzejnikiem elektrycznym. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

 

RZUT LOKALU

 

Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00089563/6 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej nr działki 49/1 wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 49/1 obręb 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście o powierzchni 0,0540 ha położonej w Krakowie przy ul. Bogusławskiego Nr 10, wobec nieujawnienia decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nr GS-09.72222-1-17/1 – 19/09 z dnia 27.09.2010 r., przeciwko prawu własności Gminy Miejskiej Kraków na rzecz osób fizycznych. Ostrzeżenie nie dotyczy przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

 

MAPA

 

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokali mogą je oglądać w dniach 19 czerwca i 10 lipca 2017 r. w godz. 14.00 - 15.00.

 

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr 7 o powierzchni użytkowej 166,26 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym wc o powierzchni 0,56 m2 z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11.08.2103 r. udziału wynoszącego 74/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej działka nr 67/2 o powierzchni 0,0650 ha, położonej w obrębie 119 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00127706/0

 

Cena wywoławcza wynosi: 875 000,00 zł

cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 133 740,00 zł

cena lokalu mieszkalnego wynosi: 741 260,00 zł

Wadium wynosi: 87 500,00 zł

 
Budynek przy ul. Basztowej Nr 5 jest pięciokondygnacyjny, w zabudowie szeregowej kamienic mieszkalnych, został wzniesiony w 1879 r. wg. projektu Karola Borkowskiego, w technologii tradycyjnej. Elewacja budynku jest odnowiona, klatka schodowa jest dwubiegowa, ściany malowane są farbą emulsyjną i olejną. Budynek wyposażony jest w windę.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków i położona jest na terenie układu urbanistycznego Kleparza, który jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A – 648 decyzją z 25.01.1984 r. oraz na obszarze uznanym Zarządzeniem Prezydenta RP z 08.09.1993 r. za pomnik historii. Za najcenniejszą wartość zabytku uznaje się jego autentyzm, czyli stopień zachowania oryginalnej substancji obiektu. Ze względów konserwatorskich należy zatem dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych i architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Przedmiotowy lokal zachował elementy podlegające ochronie zabytkowego wystroju i wyposażenia z czasów powstania kamienicy. Wobec tego w celu zachowania wartości zabytkowych Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega konieczność utrzymania oraz poddania konserwacji następujących elementów stolarki wejściowej, bezwzględnego zachowania wymagają drzwi wejściowe wewnętrzne do pokoi dwuskrzydłowe, płycinowe, profilowane z ozdobnymi opaskami i szpaletami, drzwi do łazienki i kuchni, drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe z ozdobnymi opaskami. Zachowania wymagają piece kaflowe zabytkowe, dopuszcza się natomiast likwidację pieca kuchennego kaflowego, z zachowaniem kafli i zagospodarowaniem ich w lokalu. Należy zachować wysokość pomieszczeń, układ przestrzenny. Przy remoncie lokalu należy stosować materiały przeznaczone do obiektów zabytkowych (wyklucza się gładzie gipsowe). Dopuszcza się wymianę stolarki okiennej, na nową, z uwagą, iż nowe okna winny być wykonane jako drewniane z powtórzeniem podziałów, proporcji, okien istniejących, z powtórzeniem detalu i wzorów historycznych, z wykorzystaniem okuć zabytkowych. Wyklucza się zastosowanie stolarki pcv. Zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 1 i 11 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Budynek Nr 5 przy ul. Basztowej nie jest wpisany indywidualną decyzją do rejestru zabytków, znajduje się natomiast w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. W związku z powyższym uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga zakres powodujący zmiany elewacji, dachu, gabarytu obiektu np. wymiana okien. Działania wewnątrz obiektu objętego ewidencją konserwatorską, nie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, wymagają natomiast uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Lokal Nr 7 położony jest na pierwszym piętrze, składa się z sześciu pokoi o powierzchniach 12,35m2, 14,85 m2, 18,45 m2, 36,42 m2, 20,22 m2 i 16,98 m2, jasnej kuchni o powierzchni 13,43 m2, jasnej łazienki o powierzchni 2,75 m2, pomieszczenia kuchni/łazienki o powierzchni 12,42 m2 oraz trzech przedpokoi o powierzchniach 5,92 m2, 8,83 m2 i 3,64 m2. Część pomieszczeń w lokalu jest w układzie przejściowym. Cztery pokoje mają wystawę południową, natomiast pomieszczenie kuchnia/łazienka, kuchnia, łazienka i dwa pokoje mają wystawę północną. Do lokalu przynależy pomieszczenie wc o powierzchni 0,56 m2 położone poza lokalem na parterze w korytarzu prowadzącym do wyjścia na podwórko. Stolarka drzwi w lokalu jest drewniana, są to drzwi dwuskrzydłowe (sześć par) oraz jednoskrzydłowe (pięć par), płycinowe, częściowo przeszklone. Część skrzydeł drzwi jest zdemontowana i zachowana w lokalu. Drzwi mają profilowane framugi i szpalety drewniane płycinowe. Stolarka okienna jest drewniana, okna są skrzynkowe, dwuskrzydłowe z nadświetlami, część okien zachowała pierwotne mosiężne klamki. W kuchni są drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z trójpolowym nadświetlem. Balkon położony w częściach wspólnych budynku wychodzi na stronę północną. W jednym z pokoi okno jest zabezpieczone płytami wiórowymi. Ściany w lokalu są tynkowane i malowane w pokojach farbą emulsyjną, natomiast w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych w części ściany malowane są farbą olejną, a w części emulsyjną. W pokojach i kuchni na podłodze położony jest parkiet, w korytarzu i łazience betonowa wylewka. W lokalu zachowały się trzy piece kaflowe pokojowe, prostopadłościenne oraz dwa piece kaflowe kuchenne z płytą grzewczą. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, domofon, gazową, ogrzewanie jest indywidualne – piece kaflowe na paliwo stałe. Lokal wymaga remontu. Lokal wolny jest od obciążeń.

 

RZUT LOKALU

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 31 maja i 5 lipca 2017 r. w godz. 14.00 - 15.00.

 

MAPA

 

 

 

4. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 2 o powierzchni użytkowej 64,03 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym spiżarką o powierzchni 2,04 m2 i udziałem wynoszącym 716/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 150 o powierzchni 0,0299 ha, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00000701/9

 

 Cena wywoławcza wynosi: 402 800,00 zł

 Wadium: 40 300,00 zł

 

Budynek Nr 19 przy ul. J. I. Kraszewskiego jest położony w zwartej zabudowie kamienic mieszkalno - usługowych, został wzniesiony ok. 1935 r. w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek i klatka schodowa są w ogólnym stanie technicznym dobrym, elewacja i klatka schodowa zostały odnowione.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim ze względu na fakt, że w lokalu mieszkalnym Nr 2 wszystkie elementy pierwotnego wystroju i wyposażenia zostały usunięte nie określa się dla przedmiotowego mieszkania wytycznych konserwatorskich.

 

Lokal Nr 2 położony jest na parterze budynku, wejście odbywa się przez jednoskrzydłowe drzwi nowego typu bezpośrednio z korytarza klatki schodowej. Lokal składa się z sześciu pomieszczeń: przedpokoju o powierzchni 6,01 m2, dwóch pokoi o powierzchniach 24,74 m2 i 15,58 m2, spiżarki o powierzchni 0,64 m2, kuchni o powierzchni 12,15 m2 i łazienki z wc o powierzchni 4,91 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie spiżarki o powierzchni 2,04 m2 położone poza lokalem, obok wejścia do niego. Na ścianach pomieszczeń położone są tynki cementowo-wapienne, w pokojach i przedpokoju tynki przykryte są tapetami papierowymi, w kuchni i łazience na ścianach częściowo położone są płytki ceramiczne. Na podłodze w pokojach, przedpokoju i kuchni jest wylewka betonowa przykryta wykładziną pcv imitującą panele podłogowe. W łazience na podłodze położone są płytki ceramiczne. Stolarka okienna jest nowego typu, pcv, w pokojach okna są trójskrzydłowe, o skrzydłach jednopolowych, okna w pokojach wychodzą na ul. J. I. Kraszewskiego, są zakratowane, parapety są wtórne. W kuchni i łazience są małe okna jednoskrzydłowe, pcv, wychodzące na podwórko. W lokalu brak jest drzwi wewnętrznych, futryny są drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie jest indywidualne elektryczne. W wyniku przeprowadzonego w dniu 10.02.2016 r. przeglądu kominiarskiego ustalono, iż w lokalu brak jest dostępnych przewodów spalinowych, które umożliwiłyby zainstalowanie w nim ogrzewania gazowego.

 

RZUT LOKALU

 

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00000701/9 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:

 

- służebności przytyku budynku na parceli l.kat 1800/21 (obecnie działka nr 151) wystawić się mającego o ścianę wschodnią budynku na parceli l.kat 1796/1 (obecnie część działki nr 150) względnie i 1800/38 (obecnie część działki nr 150) przez całą tego muru wysokość, względnie szerokość i długość, jednak bez prawa prowadzenia wzdłuż ściany służebnej kominów, bez prawa wpuszczania tamże belek lub trawersów i bez prawa prowadzenia wzdłuż niej jakichkolwiek rur odpływowych na rzecz każdoczesnych właścicieli parcel l.kat 1800/21 czyli realności lwh 169 tej ks. obj. (1930 r.)

 

- służebności przytyku względnie oparcia południowej ściany budynku na realności lwh 304 wystawić się mającej o południową ścianę kamienicy na realności tej stojącej w całej głębokości, szerokości i wysokości tejże ściany jednak pod zastrzeżeniami w tej umowie ustalonymi, na rzecz każdoczesnych właścicieli realności lwh 304 tej ks/ obj.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego powyżej lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 11 kwietnia 2017 r.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 28 czerwca i 10 lipca 2017 r. w godz. 14.30 - 15.00.

 

MAPA

 

 

 

5. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 558/1000 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 514/1 o powierzchni 0,0302 ha, położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00196165/9, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Krakowie przy ul. Urzędniczej Nr 25

 

Cena wywoławcza wynosi: 1 309 000,00 zł

Wadium: 131 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.

 

Nieruchomość w części zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni całkowitej 1094,57 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 404,80 m2. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 338,32 m2, w tym: 2 zajmowane są na podstawie umów najmu, 3 zajmowane są przez współwłaścicieli, 1 zajmowany jest bezumownie (w dniu 10 maja 2016 r. zapadł wyrok o eksmisję lokatora). Pozostała część nieruchomości stanowi podwórko. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest ujęty w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość położona jest poza układami urbanistycznymi objętymi ochroną konserwatorską. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Urzędniczej. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działy III i IV księgi wieczystej KW KR1P/00196165/9 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej nr działki 514/1 obręb 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza wolne są od wpisów.

 

Osoby zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości przy ul. Urzędniczej Nr 25 mogą ją oglądać w dniach 5 i 29 czerwca 2017 r. w godz. 14.00 - 14.30.

 

MAPA

 

 

6. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0616 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z działek oznaczonych nr 267/3 o powierzchni 0,0129 ha i nr 267/4 o powierzchni 0,0487 ha, położonej w obrębie 11, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Emaus, objętej KW KR1P/00208121/7

 

Cena wywoławcza wynosi: 600 000,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT

Wadium: 60 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piastowska”, zatwierdzonego uchwałą NR LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym – wraz z komponowaną zielenią ogrodową MN.8. Wyrokiem z dnia 7 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 114/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi na uchwałę Nr LXVIII/978/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne. Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl/Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

 

Przedmiotowa nieruchomość ma kształt nieregularny. Działka nr 267/4 porośnięta jest roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami. Na działce rośnie okazały jesion wymagający ochrony i zachowania, co należy uwzględnić planując zagospodarowania tej nieruchomości. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. W południowo – wschodnim narożniku działki posadowiony jest schowek na narzędzia zbudowany z drewna i płyt pilśniowych, pokryty papą. Budowla ta nie jest trwale związana z gruntem. Znajduje się w bardzo złym stanie technicznym ( częściowo zawalony dach i ściany). Działka nr 267/3 jest utwardzona. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy Wydział I Cywilny Sygn. akt I Ns 1404/14/K z dnia 28 grudnia 2016 r. ustanowiona została przez zasiedzenie służebność gruntowa drogi koniecznej przebiegająca od ulicy Emaus do granicy z działką nr 270/2, szlakiem prowadzącym całą powierzchnią działki nr 267/3 o szerokości 3,19 m, 2,66 m, 3,15m, 3,12 m, 3,01 m – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 270/2.

 

Zlokalizowana jest w zasięgu infrastruktury technicznej. Przez działkę nr 267/3 przebiega sieć elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna i wodociągowa, natomiast przez działkę nr 267/4 sieć elektroenergetyczna i wodociągowa. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Nieruchomość znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego od rzeki Rudawy. Zlokalizowana jest w pasie 50 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy, objętym zakazami wynikającymi z art. 88 „n” ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 – z póź. zm.), w tym zakazem wykonywania obiektów budowlanych.

W celu uzyskania zwolnienia z powyższego zakazu inwestor może zwrócić się do administratora obwałowań – Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Emaus. Obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie uzależniona od sposobu jej zagospodarowania. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Dział IV księgi wieczystej KW KR1P/00208121/7 wolny jest od wpisów.

 

MAPA

 

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 18 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

poz. 1 – godz. 9.00

 

poz. 2 – godz. 10.00

 

poz. 3 – godz. 11.00

 

poz. 4 – godz. 12.00

 

poz. 5 – godz. 13.00

 

poz. 6 – godz. 13.30

 

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 lipca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 13 lipca 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

 

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych (poz. 1,2,3,4) i udziału w nieruchomości (poz. 5) zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.). Sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w poz. 6 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

 

Cena nabycia lokali mieszkalnych opisanych w poz. 1,2,4, udziału opisanego w poz. 5 płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, cena nabycia nieruchomości gruntowej opisanej w poz. 6 wraz z należnym podatkiem VAT w stawce 23% płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego opisanego w poz. 3 wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynoszą 1 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Do obliczonej w wyniku przetargu pierwszej opłaty i opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz.2260, z 2017 r. poz. 624, poz. 820) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego (poz. 3) wraz z pierwszą opłatą z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i należnym podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz.2260, z 2017 r. poz. 624, poz. 820) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

Kraków, dnia 18 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GACZOŁ
Data wytworzenia:
2017-05-18
Data publikacji:
2017-05-18
Data aktualizacji:
2017-05-18