Dokument archiwalny
KONKURS „DZIAŁAJMY RAZEM” TRZECIA EDYCJA

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza trzecią edycję konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych. Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia.

 

W konkursie mogą uczestniczyć krakowskie gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe domy kultury oraz bursy prowadzone przez Gminę Miejską Kraków. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie projekty nie rozpoczęte lub wcześniej nierealizowane w szkole.

 

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nagrodzonego projektu. Minimalna kwota sfinansowania to 2.000,00 zł, a maksymalna 12.000,00 zł.

 

Projekty należy złożyć lub przesłać w formie papierowej na adres:

  • Urząd Miasta Krakowa, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, ul. Wielopole 17a, lub
  • Urząd Miasta Krakowa, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat ds. Młodzieży i Seniorów, os. Centrum C 10, pok. 1 lub 3.

 

w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku z zamieszczoną na kopercie pieczęcią szkoły oraz dopiskiem Konkurs na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”.

 

Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe w skład którego wchodzą: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Pomocy Społecznej, Kultury i Promocji Miasta jako przewodniczący Jury, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, po jednym przedstawicielu z Biura MOWIS i Wydziału Edukacji, jeden przedstawiciel Rady Krakowskich Seniorów oraz jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.

 

Szczegółowe warunki konkursu określa załączony Regulamin.

 

Termin składania projektów upływa 31 maja 2017 r., a początek realizacji projektów to 1 września 2017 r.


Dodatkowe wiadomości o konkursie można uzyskać w Referacie ds. Młodzieży i Seniorów. telefon: 12 616 78 06.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2017-04-11
Data publikacji:
2017-04-11
Data aktualizacji:
2017-04-11