Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podbipiety, socy/ dz. nr 118/3, 119/2, 215/2, 215/1, 123/5 obr. 56 Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.5.2017 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: „budowy sieci wodociągowej w ul. Podbipięty, Sochy w Krakowie na działkach nr 118/3, 119/2, 215/2, 215/1, 123/5 obr. 56 Nowa Huta”,

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.)

Art. 30a pkt 3. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2017-02-21
Data publikacji:
2017-02-21
Data aktualizacji:
2017-02-21