Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Widok, dz. nr 210/35, 210/36, 210/37, 210/38 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście

AU-01-3.6743.6.256.2017.JZI 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: budowy sieci wodociągowej o średnicy DN150mm z żeliwa sferoidalnego, na odcinku F-H, długości L=55,5m przy ul. Widok, na dz. nr 210/35, 210/36, 210/37, 210/38 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście.

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.)

Art. 30a pkt 3. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2017-02-16
Data publikacji:
2017-02-16
Data aktualizacji:
2017-02-16