Dokument archiwalny
Ostrzeżenie o ryzyku zagrożenia zanieczyszczenia powietrza

OSTRZEŻENIE

o ryzyku wprowadzenia II stopnia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza

 

Ostrzeżenie o ryzyku wprowadzenia II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla obszaru Krakowa, Małopolski północno-wschodniej, Małopolski północnej i Małopolski zachodniej w dniu 16 lutego 2017 roku

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku wprowadzenia II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza ze względu na prognozowany bardzo wysoki poziom stężenia 24-godzinnego pyłu PM10.

Zaleca się śledzenie informacji na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Ewentualne potwierdzenie wprowadzenia stopnia zagrożenia nastąpi jutro w godzinach porannych.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TADEUSZ MACH
Data wytworzenia:
2017-02-15
Data publikacji:
2017-02-15
Data aktualizacji:
2017-02-15